Mjölkprodukter kan lätt ställa till lite besvär när det skall tryckkokas då det har en benägenhet att lätt bränna fast. Det är inte ett tryckkokarproblem utan gäller även vanlig kokning, även fast det är lättare att röra om i en vanlig kastrull.

Man behöver inte röra när tryckkokaren fått upp trycket. En läsare på tryckkokning.se berättade att det händer något när det kokat upp och att det då inte bränner fast lika lätt, något som jag själv noterat.

Rör om ordentligt fram tills det stormkokar

Tiden fram till stormkokning är kritisk, något som framhävs extra tydligt under receptet på risgrynsgröt: ”Att tillreda mjölk i tryckkokare är något som lätt kan misslyckats. Mitt första försök blev vidbrändt och fick slängas, hemligheten ligger i att röra samtidigt som det kokar upp och att inte använda för hög värme under uppkokningen. Är spisen graderad ett till sex kan värmeläge 5 med fördel väljas. Sätts locket på när det kokar kraftigt kommer tryckkokaren upp i tryck på några sekunder, något som verkar bidra till att minska risken för bränd gröt.

Att tryckkoka mjölkprodukter

Att tryckkoka mjölkprodukter

Slutsats

Slutsats, sänk värmen ett snäpp, lägg på locket löst så att det enkelt kan lyftas av så att man kan röra. När det kokar ordentligt, sätt på locket!

Ansvarsfriskrivning

www.tryckkokning.se tar inget ansvar för vidbrända tryckkokare, lycka till och kommentera gärna…

/Fredrik